Bezpečnost a pravidla

Zásady pro studentské účty/e-maily

Z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany osobních údajů a informací našich studentů má každý z nich vlastní účet, vytvořený v doméně Klubu Slunečnice (pokud o to požádá), pro přihlašování se do virtálních učeben a dalších dostupných služeb a aplikací G Suite.

 • Každému studentovi, který o to požádá je zřízen studentský email ve tvaru PrijmeniJmeno.studen@klubslunecnice.cz.

 • Účet je k dispozici pro vzdělávací potřeby a komunikaci studenta s lektorem.

 • Tento účet bude mít studen po celou dobu, kdy bude navštěvovat některé aktivity Klubu Slunečnice, poté bude deaktivován.

 • Získáním tohoto studentského účtu studenti získávají možnost využití aplikací, které pro běžné uživatele nejsou dostupné nebo jsou jejich funkce omezeny.

  1. Využití nalezneme např. u aplikace Google Classroom (Google učebna).

  2. U cloudového uložiště Google Disk, kde úložný prostor je neomezený.

  3. Komunikační nástroj Google Meet.

 • Přihlašování probíhá přes přihlašovací stránku do Gmailu. Přihlašovací údaje obdrží studenti a jejich rodiče od lektora.

 • V případě obnovy přihlašovacích údajů nás kontaktuje prostřednictvím emailu v zápatí této stránky. Nutno však psát z autorizovaného emailu uvedeného v systému Webooker.

 • Komunikace prostřednictvím studentských e-mailů je možná pouze v rámci domény Klubu Slunečnice, tj. e-mailové zprávy je možné odesílat a přijímat z adres klubslunecnice.cz

 • Se studentským účtem je zakázáno:

  1. Registrovat se na sociálních sítích

  2. Registrovat se v eshopech a jiných internetových službách (s výjimkou online služeb pro vzdělávání, které doporučí vyučující)

  3. Nahrávat na sdílená úložiště, nebo žákovský Disk Google nelegální, nebo jinak závadný obsah

  4. Rozesílat prostřednictvím studentského e-mailu nevyžádanou poštu

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 • Služba G suite je navržena tak, aby vzdělávacím institucím poskytovala bezpečnou a spolehlivou platformu pro jejich data, a proto vzdělávacím institucím nabízí lepší zabezpečení a větší spolehlivost, než bychom byli schopní svými prostředky zajistit.

 • Služba je nabízena neziskovým organizacím zdarma a je také zcela bez reklam, což znamená, že obsah není zpracováván reklamními systémy Googlu,.

 • Služba se řídí podrobnými zásadami ochrany osobních údajů, které zajišťují, že nedojde k nepatřičnému sdílení nebo použití osobních údajů umístěných do systémů společnosti Google.

 • Smluvní podmínky zajišťují, že výhradním vlastníkem dat je naše organizace (studenti, lektoři a zaměstnanci).

 • Služba přináší nejnovější technologie a některé doporučované postupy pro zabezpečení síťových aplikací a ochranu osobních údajů uživatelů.

 • Samotné služby G suite obsahují další funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů, například výjimečné antispamové a antivirové filtry v Gmailu; výchozí přístup k G suite pomocí protokolu HTTPS (šifrovaný), blokování přenosu souborů EXE a další funkce.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google:

 • Obsah je náš: obsah G suite patří naší organizaci nebo jednotlivcům v ní. Nikoli společnosti Google.

 • Náš obsah nesledují: zaměstnanci Googlu získají přístup k obsahu, který ukládáme v G suite, pouze pokud jim k tomu administrátor z naší domény udělí explicitní oprávnění za účelem odstranění problému.

 • Náš obsah nesdílí: Google nesdílí žádné osobní údaje s inzerenty nebo jinými třetími stranami bez našeho souhlasu.

 • Obsah někdy kontrolují: z důvodů jako jsou například filtrování spamu, ochrana před viry nebo detekce malwaru. Systémy Google obsah procházejí také proto, aby umožnily činnost některých jedinečných funkcí, například výkonného vyhledávání v Gmailu nebo Dokumentech Google. Tento proces je zcela automatický a neúčastní se jej žádní lidé.

Hesla

Jelikož se jedná o přístup do studentských účtů na základě přihlášení se přes email, je důležité dbát na nastavení silného hesla. Vhodné heslo musí být pro dítě nebo rodiče zapamatovatelné s důrazem na doporučení, resp. pravidla pro zvýšení jeho síly. Doporučuje se heslo si nikam nezapisovat, neukládat a nikomu ho nesdělovat. Dále se nedoporučuje používat jedno heslo pro více služeb a přístupů. Více informací zde.

Silné heslo:

 • dlouhé heslo

 • používán různých znaků (velkých písmen, číslic),

 • nahodilost, nesourodost použitých slov (např. heslo tvořené čtyřmi náhodnými slovy je silnější než kratší složitější heslo tvořené s využitím nejrůznějších symbolů).

Slabší heslo:

 • krátké heslo,

 • velké první písmeno,

 • krátké číslo na konci,

 • náhrady písmen za číslice (5 místo ř, 0 místo písmena O, apod.).

Velmi slabé heslo:

 • krátké heslo,

 • primitivní heslo (např. 12345),

 • datum nebo jméno někoho blízkého,

 • běžné slovo.

Případě obnovy přihlašovacích údajů nás kontaktuje prostřednictvím emailu v zápatí této stránky. Nutno však psát z autorizovaného emailu uvedeného v systému Webooker.

Jak se chránit – rizika internetu obecně

 • používat aktuální antivir, antispyware, firewall,

 • pravidelně aktualizovat používaný operační systém a užívané programy,

 • používat silné heslo, nezapisovat, neukládat a nesdělovat ho,

 • nepoužívat stejné heslo pro více služeb,

 • neotvírat neznámé či podezřelé soubory, programy nebo přílohy poštovních zpráv,

 • k citlivým službám se připojovat pouze z vlastního počítače a nikdy přes neznámou wifi nebo z internetové kavárny,

 • řádně se odhlašovat ze služeb,

 • pravidelně zálohovat důležitá data,

 • uvažovat, které informace o sobě internetu poskytujete,

 • myslete na digitální stopu, kterou za sebou zanecháváte: pamatujte na to, že všechno, co o sobě na internetu jednou zveřejníte, může být použito jiným uživatelem úplně v jiném významu, s jiným úmyslem a v jiném kontextu, a to i tehdy, když už jste to dávno smazali.