Jak pracovat s učebnou

Na této stránce najdete 4 krátká videa, která vás seznámí se způsobem práce v Google učebně.

Pokud budete mít další otázky, nebo si nebudete vědět s něčím rady, můžete využít jednu z následujících možností

Návody jsou pro použití ve školním prostředí. V kurzech Klubu Slunečnice budeme funkce používat jen pro organizaci online výuky a předávání materiálů. Nemusíte se tedy bát známkování, nebo úkolů :o)

Práce v kurzu z pohledu studenta

Jako první se seznamte s prostředím Google učebny. Pusťtě si video vlevo a pak pokračujte na další níže.

V tomto videu se dozvíte:

 • Jak se zorientovat v kurzu

 • Stream je něco jako zeď v sociálních sítích

 • Kdo se mnou studuje v kurzu?

 • Jak v kurzu komunikovat s lektorem nebo ostatními studenty

Video je dlouhé necelé 3 minuty.

Materiály a (úkoly)

Toto video je pro práci žáka nejdůležitejší. Dovíte se v něm, jak pracovat s materiály od lektora a jak plnit zadané úkoly (nebojte úkoly nebudou).

V tomto videu se dozvíte:

 • Jaký je rozdíl mezi materiálem a úkolem

 • Jak vytvořit a odevzdat úkol

 • Co vše mohu lektorovi odevzdat?

 • Jak zrušit odevzdání úkolu, pokud něco potřebuji přepracovat

Video je dlouhé necelých 10 minut.

Kde najdu mé hodnocení?

Virtuální výuka není jen o zadávání úkolů. Jedná se o internativní proces, kdy je lektor se studentem ve stálem kontaktu. Jen není tento kontakt osobní, ale prostřednictvím Goolge učebny. Součástí práce ve škole je i hodnocení práce studentů. V tomto videu se dozvíte, jak bude hodnocení probíhat.

Ve videu se dozvíte:

 • Jakým způsobem dostanu zpětnou vazbu od lektora

 • Kde najdu přehled známek?

 • Mají všechny známky stejnou váhu?

Video je dlouhé necelé 4 minuty.

Kde najdu své soubory a události

Na závěr se ještě seznamte, jak a kde jsou v Google učebně uloženy soubory, které vám zpřístupní lektor, nebo které vytvoříte v rámci vaší práce. Také se ve videu dozvíte, jak funguje kalendář a jaké informace v něm můžete najít.

Ve videu se dozvíte

 • Kde hledat všechny své soubory a materiály v kurzu

 • Jak lépe plánovat a odevzdávat úkoly včas

Video je dlouhé cca 4 minuty.